Velkommen til Andelsgarant

ANDELSGARANT A.M.B.A.

  • bedre betalingsbetingelser hos leverandører
  • bedre likviditet – billigt, hurtigt, effektivt og nemt
  • lavere omkostninger til finansiering
  • øget økonomiske råderum
  • bedre udviklings- og vækstmuligheder

Se intro film

Hos ANDELSGARANT A.M.B.A. arbejder vi for at støtte og sikre likviditeten hos virksomheder, der har ringe eller slet ingen mulighed for traditionel finansiering, lider under leverandørernes korte betalingsbetingelser og under kundernes forventning til lange betalingsbetingelser.

Det gør vi ved hjælp af et andelsselskab, der bygger på andelstanken om gensidig sikring, risikospredning og bedre vilkår ved fælles indsats. Andelsselskabet har begrænset ansvar, og der er loft over din risiko.

Lad os som andelshavere sætte gang i samfundet ved i fællesskab at skabe muligheder for optimal vækst i den enkelte virksomhed.

Lad os benytte os af den solidaritet, der har vist sit værd gennem generationer – i stedet for at stå alene eller gå i stå.